You are here

Kerncentrale Doel, België

De vier kerncentrales van Doel liggen aan de Schelde, aan het begin van de haven van Antwerpen en op zo’n drie kilometer van de Nederlandse grens bij Brabant.

KCD, zoals het complex ook wordt genoemd, is een Belgisch kerncentralepark met vier kernreactoren. Ze zijn eigendom van het energiebedrijf Electrabel, dat weer eigendom is van Engie, het voormalige GDF Suez.

4 reactoren kerncentrale Doel

Doel 1 en 2 zijn in 1975 in gebruik genomen, Doel 3 in 1982 en Doel 4 in 1985. Het zijn reactoren van het drukwater type (PWR, pressurized water reactor), en behoren tot de zogenaamde 2e generatie kerncentrales. Samen heben ze een vermogen van 2911 Mw.

 • Doel 1: 433 MWe
 • Doel 2: 433 MWe
 • Doel 3: 1006 MWe
 • Doel 4: 1039 MWe

Wat als het een keer misgaat?

In België bestaat sinds 1991 een nationaal noodplan voor het beheer van nucleaire en radiologische ongevallen. Dit Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied werd voor het laatst in 2003 geactualiseerd, o.a. op basis van de opgebouwde ervaringen bij noodplanoefeningen.

Rond de kerncentrales is een zone bepaald waarbinnen de mogelijke beschermingsmaatregelen voor de bevolking door de verschillende overheden en interventiediensten worden voorbereid. Voor Doel worden deze maatregelen voorbereid in een zone tot 10 km rondom.

Dit kaartje op de site van de Belgische veiligheidsdienst laat zien hoe er eigenlijk helemaal niet grensoverschrijdend wordt gedacht. In de 35 gemeenten die België volgens de eigen plannen moet evacueren als het misgaat wonen ruim 900.000 mensen. Ze rekenen met een zone van 10 kilometer om de centrale  - waardoor Antwerpen er net buiten valt. Maar het is absoluut onzin te denken dat de bevolking van Antwerpen niet op de vlucht slaat als er iets echt misgaat – en ze hebben groot gelijk. 

Als de wind  - zoals overwegend het geval is – naar het noordwesten blaast komt zuidwest Nederland aan de beurt. Met wat pech moet je de hele regio Rotterdam ontruimen. Maar zelfs als een ramp ‘beperkt’ blijft tot Brabant en Zeeland zijn de consequenties niet te overzien: Grote gebieden van deze provincies worden voor tientallen jaren onbruikbaar voor bewoning en economische activiteit.

Dit is wat de uitbater van de kerncentrales in Doel, Electrabel, communiceert over wat je moet doen als het fout gaat:

WISE heeft ter illustratie onderstaande kaart gemaakt.Hierop is de fallout-zone van Tjernobyl geprojecteerd op Nederland. Als er in Doel een ramp plaatsvindt zouden grote delen van Nederland ernstig besmet kunnen raken. Natuurlijk was Tsjernobyl niet vergelijkbaar met Doel, en natuurlijk is elk ramp anders; windrichting, neerslag, de hoeveelheid en soort radioactieve stoffen die daadwerkelijk vrijkomen, tal van factoren zijn van invloed. Maar zowel Chernobyl als Fukushima tonen aan; een ramp is niet uit te sluiten en de gevolgen zijn onvoorstelbaar groot.

Atomausstieg in België

De kalender voor de kernuitstap in België ziet er na recente wetswijzigingen als volgt uit:

 • Doel 3             : 1 oktober 2022 (40 jaar)
 • Tihange 2        : 1 februari 2023 (40 jaar)
 • Doel 1             : 15 februari 2025 (50 jaar)
 • Doel 4             : 1 juli 2015 (40 jaar)
 • Tihange 3        : 1 september 2025 (40 jaar)
 • Tihange 1        : 1 oktober 2025 (50 jaar)
 • Doel 2             : 1 december 2025 (50 jaar)

Meer informatie