You are here

Kerncentrale Tihange, België

De drie kerncentrales van Tihange liggen aan de Maas, 60 kilometer van Maastricht, in Belgisch Limburg.

Er loopt momenteel een crowdfundingcampagne tegen Tihange. Doe mee!

Deze nucleaire hotspot is eigendom van energiebedrijf Electrabel, het tegenwoordige Engie. Het zijn  reactoren van het drukwater type (PWR, pressurized water reactor), en behoren tot de zogenaamde 2e generatie kerncentrales.

Rond de kerncentrales is een zone bepaald waarbinnen de mogelijke beschermingsmaatregelen voor de bevolking door de verschillende overheden en interventiediensten worden voorbereid. Binnen de noodplanningszone van Tihange, met een straal van 20 km,  wonen bijna 500.000 mensen, verspreid over 71 gemeenten in de provincies Luik, Namen, Luxemburg en Limburg.In België bestaat sinds 1991 een nationaal noodplan voor het beheer van nucleaire en radiologische ongevallen. Dit Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied werd voor het laatst in 2003 geactualiseerd, o.a. op basis van de opgebouwde ervaringen bij noodplanoefeningen.Wat als het een keer misgaat?

Gemeente Huy, Provincie Luik

Als de wind naar het noorden blaast komen Limburg en Brabant aan de beurt. De provincies kunnen voor tientallen jaren onbruikbaar worden voor bewoning en economische activiteiten.

Als er in Tihange een kernramp plaatsvindt zouden grote delen van Nederland ernstig besmet kunnen raken. Natuurlijk is elk ramp anders; windrichting, neerslag, de hoeveelheid en soort radioactieve stoffen die daadwerkelijk vrijkomen, tal van factoren zijn van invloed. Maar zowel Tsjernobyl als Fukushima tonen aan: een ramp is niet uit te sluiten en de gevolgen zijn onvoorstelbaar groot. Overigens loost een kerncentrale, ook Tihange, bij 'normaal bedrijf' al radioactieve stoffen in het milieu, bijvoorbeeld radioactief Tritium in de Maas.  

Veroudering komt met gebreken

Ook Tihange wordt geplaagd door een hele serie incidenten en ongelukken.
In augustus 2012 werd ontdekt dat het betonnen omhulsel van de kernreactor van Tihange 2 beschadigd is door erosie ten gevolge van betonrot. De erosie verzwakt het beton op bepaalde plaatsen tot 30 centimeter diep.

In december 2015 werd Tihange 1 stilgelegd na een brand in het niet-nucleaire deel van de kerncentrale. De centrale werd eind december opnieuw opgestart. Mede door dit incident groeit de onrust in Nederland, Luxemburg en Duitsland. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen eist de onmiddellijke sluiting van de centrale.

In januari 2016 eist het Luxemburgs parlement unaniem de snelle sluiting van de Belgische scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2. Het is de eerste keer dat een nationaal parlement zich uitspreekt tegen de omstreden kerncentrales, nadat eerder al de steden Maastricht en Aken lieten weten zich op juridische stappen te beraden.

Scheuren in Tihange 2

Tihange 2 werd op 16 augustus 2012 stilgelegd voor een reguliere onderhoudsbeurt. Omdat ze van dezelfde makelij is als Doel 3 (waar inmiddels scheuren in het reactorvat zijn geconstateerd) wordt ook het reactorvat van Tihange afgespeurd op fouten. En ja hoor, er worden duizenden scheuren (‘waterstofvlokken’) ontdekt.

De resultaten van het onderzoek bevestigen dat de scheuren zijn ontstaan door insluiting van waterstofgas in het metaal tijdens de productie van het reactorvat. De Belgische regering acht de kans dat de scheuren te gevaarlijk zijn bijzonder klein. Na internationaal onderzoek en analyse van alle uitgevoerde testen gaf de Belgische nucleaire waakhond, het FANC, op 17 mei 2013 een positief advies voor de heropstart van Tihange 2. Op 7 juni 2013 werd de reactor weer aan het Belgische net gekoppeld.

Aan de heropstart was een actieplan met veertien voorwaarden verbonden, waaronder een controle naar de materiaaleigenschappen van bestraalde monsters uit het reactorvat. Eén van deze controles leidde tot voorlopig onverklaarbare resultaten die afweken van wat door experts verwacht werd. Electrabel schakelde Tihange 2 (en Doel 3) daarom conform de regels van nucleaire veiligheid uit op 26 maart 2014.

Na herziening van de metingen die de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 in 2012 hebben ondergaan, bleek dat de meetsignalen oorspronkelijk niet juist werden geïnterpreteerd. Naast de reeds gerapporteerde indicaties bleek dat er bij de meting van 2014 duizenden kleinere foutindicaties in de wanden van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 meer aanwezig waren die met de oorspronkelijke methode niet gedetecteerd konden worden. Eerder al bleken de waterstofvlokken groter te zijn dan voordien werd aangenomen omdat men vele kleine nabijgelegen indicaties als één grote indicatie dient te beschouwen. Er werd onderzoek gedaan naar de invloed van straling op de materiaaleigenschappen van soortgelijk materiaal van Duitse herkomst. Electrabel diende een dossier in bij het FANC om toestemming te kunnen krijgen beide kerncentrales weer op te starten. Op 17 november 2015 gaf het FANC toestemming om Tihange 2 (en Doel 3) te mogen herstarten. Op 15 december 2015 werd Tihange 2 weer aan het Belgische net gekoppeld

In januari 2015 wordt er door een deskundige van de Weense Universiteit onderzoek gedaan naar  de kwestie van de scheuren in Tihange en Doel. Zij komt tot de volgende, glasheldere, conclusie: “Scheurtjesreactoren Doel en Tihange hadden nooit herstart mogen worden”

De studie komt op veertig punten tot andere conclusies dan het Belgische FANC; “het kan niet worden uitgesloten dat de scheuren, terwijl de centrale draait, niet groter worden. Dat is een te groot risico, de centrales mogen niet heropgestart worden”.

Kernuitstap in België

De kalender voor de kernuitstap in België ziet er na recente wetswijzigingen als volgt uit:

  • Doel 3                  : 1 oktober 2022 (40 jaar)
  • Tihange 2            : 1 februari 2023 (40 jaar)
  • Doel 1                  : 15 februari 2025 (50 jaar)
  • Doel 4                  : 1 juli 2025 (40 jaar)
  • Tihange 3            : 1 september 2025 (40 jaar)
  • Tihange 1            : 1 oktober 2025 (50 jaar)
  • Doel 2                  : 1 december 2025 (50 jaar)

Meer informatie

WISE organiseerde naar beide demonstraties een bus met activisten uit Nederland.