You are here

Kernwapens

De gigantische hoeveelheid energie die vrijkomt bij de ontploffing van een atoombom is moeilijk te vatten. De temperatuur in de kern van een atoombom kan tijdens een explosie oplopen tot 100 miljoen graden celsius. De kracht van atoomwapens wordt uitgedrukt in kiloton of megaton. Een kiloton is de kracht van de explosie van 1000 ton (= 1 miljoen kilogram) TNT. Een megaton is 1.000 kiloton (1 miljard kilogram TNT). De krachtigste nucleaire explosie ooit is die van de "Tsar", een waterstof bom van Russische makelij die 27.000 kg woog en een kracht had van maar liefst 50 megaton. 

 

Hiroshima

De Atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki zijn twee aanvallen met atoombommen die in 1945, tijdens de Tweede Wereldoorlog, door de Amerikaanse luchtmacht zijn uitgevoerd. Kort daarna capituleerde Japan onvoorwaardelijk. Eind 1945 waren als gevolg van deze aanvallen circa 250.000 mensen om het leven gekomen. Als gevolg van stralingsziekte en kanker zouden nog enige honderdduizenden slachtoffers zijn gevallen.

Proliferatie

De verspreiding van kernwapens en/of kernwapentechnologie wordt 'nucleaire proliferatie' genoemd. De civiele kernindustrie is vaker wel dan niet de bron van proliferatie. De verschillende stappen in de civiele keten van de kernindustrie zijn dezelfde voor de militaire kernindustrie: van uraniummijnbouw tot uraniumverrijking, van fabricage van splijtstof tot opwerking: alle stappen, materialen, technologie, en uitrusting zijn hetzelfde. Er is maar een extra stap nodig: de productie van het kernwapen zelf.

Zowel civiele als militaire uraniumverrijkingsfabrieken kunnen hoog verrijkt uranium produceren: het is dezelfde technologie. Hetzelfde is van toepassing voor uraniummijnbouw: militair uranium is precies hetzelfde als civiel uranium. Zo is er ook geen enkel verschil tussen civiele en militaire opwerkingsfabrieken: beiden gebruiken dezelfde technologie om het plutonium van de gebruikte splijtstof te scheiden. Plutonium van civiele kernfabrieken kan worden gebruikt voor de productie van kernbommen.

IAEA en NPT

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA), dat de proliferatie van kernwapens zou moeten voorkomen door controle op het gebruik van kernenergie, is een zeer omstreden instituut. Het grootste probleem is dat het IAEA een conflicterende dubbele taak heeft: enerzijds de promotie van vreedzaam gebruik van kernenergie en anderzijds het voorkomen van produktie van kernwapens.

Het Non Proliferatie Verdrag (NPV) is het wereldwijde verdrag om verdere proliferatie te voorkomen. Helaas werkt het NPV niet. Alle officiële en niet-officiële kernwapenstaten hebben kernwapens kunnen maken dankzij het civiele nucleaire programma.

De affaire-Khan

De Pakistaanse atoomspion Abdul Qadeer Khan, die van 1972 tot 1976 werkte bij FDO, een bedrijf nauw betrokken bij Urenco in Almelo. Khan wist bedrijfsgegevens te verduisteren en vertrok naar Pakistan. In 1998 vond de eerste Pakistaanse kernproef plaats. Inmiddels is bekend dat de kennis uit Almelo via Khan onder meer naar Libie en Iran is verkocht.

Zie voor meer informatie over de zaak-Khan

Rapport van de Interdepartementale werkgroep belast met het onderzoek ’de zaak Khan’