You are here

Kou in Frankrijk – Nederlandse gascentrales aan?

Submitted by Beheerder on Thu, 19/01/2017 - 16:34

In Frankrijk worden vrijwel alle huizen elektrisch verwarmd. Geen door bevingen geplaagde provincies dus maar wel 58 kerncentrales.... Momenteel wordt 78% van de benodigde stroom met atoomfabrieken opgewekt. Althans.. als ze het allemaal doen. En dat is vaak niet het geval. 

Bij de bouw van een nieuwe kerncentrale in Flamanville werd ontdekt dat er gesjoemeld was met specificaties in het staal dat gebruikt wordt voor het reactorvat, eigenlijk het belangrijkste deel van een kerncentrale. De Japanse leverancier had het niet zo nauw genomen met de uitgangspunten en een reactorvat geleverd met staal waarin veel te veel koolstof zit. Dat maakt het staal ‘brosser’ en dus kwetsbaarder voor breuken – bijvoorbeeld bij een snelle temperatuurwisseling als de koeling uitvalt. En toen bleek datzelfde geintje uitgehaald te zijn met het staal voor nog 12 kerncentrales die al jaren draaien. Die werden dus op last van de toezichthouder allemaal stilgelegd voor onderzoek. Maar toen werd het opeens erg koud… en hoewel de onderzoeken nog niet helemaal klaar zijn heeft de toezichthouder (na een belletje vanuit het Elysee..?) besloten dat de centrales veilig genoeg zijn om wel weer aangezet te mogen worden. Kiezen tussen een vrij zekere black-out of een kleine kans een groot nucleair ongeval, het valt niet mee. Voor het besluit van de toezichthouder had de regering een spoedoverleg waarin gekeken werd naar mogelijkheden om de vraag te verminderen; rantsoenering van stroom voor huishoudens of bv. het tijdelijk afschakelen van zware industrie die veel stroom verbruikt.

Dat landde niet echt lekker bij de bevolking en de werkgevers. 

En dus worden sinds 18 januari 9 van de 12 centrales (allemaal met een vermogen van 900 Mw) weer opgestart. Drie centrales van ieder 1450 Mw. blijven dicht, hier gaat het onderzoek naar de kwetsbaarheid van het sjoemelstaal wel verder.

De kerncentrales zijn niet binnen paar uur allemaal weer in bedrijf. Dat kost dagen. En als het koud blijft of nog kouder wordt is het nog steeds de vraag of er voldoende vermogen is. In elk geval gaan de leveranties van stroom naar België dan op een laag pitje (of worden zelfs helemaal gestaakt). Dat land importeert meer dan 50% van de door haar benodigde stroom uit Frankrijk… en is voor de rest van haar stroomvoorziening ook grotendeels afhankelijk van de 7 eigen kerncentrales. En die begeven het met enige regelmaat.  

En dus ook weer grote zorgen in België. En de weer opkomende vraag of Nederland kan bijspringen door bijvoorbeeld meer gascentrales op te starten. Dat zou prima kunnen. Maar er zijn te weinig grensoverschrijdende verbindingen voor stroom met België. Alle Belgische milieu- en consumentenorganisaties pleiten al jaren voor een beleid dat gericht is op het verminderen van de afhankelijkheid van alleen kerncentrales. Diversificatie dus. En er wordt al jaren gedelibereerd over versnelde realisatie van grensoverschrijdende verbindingen.

Frankrijk heeft wettelijk vastgelegd dat ze haar afhankelijkheid van atoomstroom gaat verminderen: van de 78% nu naar 50% in het jaar 2025. Dat betekent dat er veel kerncentrales uit zullen gaan. Eigenlijk is Frankrijk nu dus een beetje aan het oefenen. Net als België zal het land fors moeten gaan investeren in besparingen, efficiency en duurzame bronnen.