You are here

RvS: Bezwaren vergunning Borssele niet gegrond.

Submitted by Beheerder on Wed, 19/02/2014 - 11:42

(19 februari 2014) In 2013 verleende Minister Kamp vergunning aan de kerncentrale Borssele om nog 20 jaar open te blijven (tot 2033). Deze vergunning is door Greenpeace, WISE, de Zeeuwse Milieufederatie en de vereniging Noordelijke Ondergrond Kernafvalvrij aangevochten bij de Raad van State. Vandaag deed deze uitspraak; alle bezwaren zijn afgewezen. De milieuorganisaties zijn teleurgesteld over de uitspraak. "EPZ heeft een vrijbrief gekregen om een stokoude centrale tot ver voorbij de geplande levensduur uit te melken terwijl de risico's van deze bedrijfsduurverlenging volledig voor rekening van de burgers komen", aldus Jorien de Lege van Greenpeace. "Er wordt gesteld dat Borssele veilig nog twintig jaar mee kan, maar dit is op geen enkele manier aangetoond. Er is geen milieueffectrapportage gemaakt, het onderzoek naar de veroudering van de kerncentrale is pas in 2020 afgerond en voor de enorme berg kernafval van twintig jaar extra kernenergie is geen oplossing. Dit is een levensgevaarlijk en volkomen overbodig experiment. We hebben kernenergie helemaal niet nodig om in onze energiebehoefte te voorzien". De stichting Laka, die ook bezwaar had aangetekend, werd niet ontvankelijk verklaard.