You are here

Uranium verrijking in private handen ?

Submitted by WISE on Wed, 29/05/2013 - 12:39

De URENCO uranium-verrijkingsfabrieken zijn eigendom van Engeland, Nederland (ieder een derde van de aandelen) en de Duitse energiebedrijven RWE en E.on. Omdat het om een zeer gevoelige tak van sport gaat (het verrijken van uranium tot een niveau dat het als brandstof in kerncentrales gebruikt kan worden) hebben de drie landen decennialang volgehouden dat het onacceptabel zou zijn om de fabrieken te privatiseren. Maar het gebrek aan perspectief voor kernenergie en de financiele crisis hebben Duitsland en Engeland doen besluiten URENCO toch te gaan privatiseren. Het kabinet Rutte zei in het afgelopen najaar nog dat Nederland daar niets voor voelde maar dat is verandert. Ook Nederland wil haar aandelen URENCO verkopen. Het ministerie van financien (Dijsselbloem) heeft dit voornemen in een brief aan het parlement aangekondigd. Vandaag praat de 2e Kamer voor het eerst over dit voornemen. Onder andere de fracties van de SP en GroenLinks hebben een hele reeks vragen aan de Minister. 

Als gezegd, glad ijs. Hoe voorkom je dat techniek in 'verkeerde' handen valt? Kan een Iraans bedrijf een bod doen op de aandelen..? Wie is precies verantwoordelijk als er een ongeluk gebeurt? De brief van Financien staat bol van de bezwerende formuleringen, want "wel betekent een verkoop van een meerderheid van de huidige overheidsaandelen dat de controle over URENCO verdwijnt die het huidige overheidsaandeelhouderschap met zich brengt." Er moet dus "een instrumentarium komen dat het mogelijk maakt de publieke belangen, die nu middels meerderheid van de aandelen in overheidshanden geborgd worden, op een andere wijze te borgen." Die bevoegdheden moeten;

- Verzekeren dat naleving van Verdragsverplichtingen door URENCO afdwingbaar is, inclusief het uitvoering geven aan besluiten van het Joint Committee;

- Instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming van bestuurders van URENCO en de mogelijkheid bestuurders te ontslaan bij een risico voor non-proliferatie, leveringszekerheid en veiligheid, regelen

- Instemmingrecht ten aanzien van de hoedanigheid van aandeelhouders en de omvang van hun aandeel in URENCO, en de mogelijkheid om hun stemrecht te ontnemen, regelen.

Op 21 januari 2013 meldde de Sunday Times dat het Japanse Toshiba van plan was te gaan bieden op URENCO. De Duitse bedrijven E.on en RWE waren al langer van plan hun aandelen te verkopen.  In december 2012 werd bekend dat de regering Rutte ABN Amro in de arm had genomen om te adviseren over het Nederlandse Urenco aandeel. De Britse regering heeft Morgan Stanley gevraagd om de verkoop te begeleiden. Elke verandering in de eigendomsstructuur moet goedgekeurd worden door de drie landen, die veto mogelijkheid hebben.