You are here

Wat is kernenergie?

In een kerncentrale wordt elektriciteit opgewekt door water te verwarmen middels atoomsplitsing en met de stoom die dan ontstaat een turbine aan te drijven. Klinkt simpel. Maar voordat er in een centrale stroom gemaakt kan worden door atomen te splitsen moet er heel wat gebeuren. De brandstof (uranium) moet worden gedolven, bewerkt, verrijkt, tot staven geperst en tenslotte in de centrale geladen worden. En dan ben je er nog niet. Eén van de grootste problemen van kernenergie is het kernafval dat in alle stadia van de cyclus ontstaat. Dit afval is levensgevaarlijk en een deel is pas na 240.000 jaar niet meer radioactief. Al die tijd blijft het afval schadelijk voor mens en milieu, moet het weggeborgen worden en bewaakt blijven.

En er is nog een probleem: kernenergie is onlosmakelijk verbonden met kernwapens. De scheiding tussen de 'civiele' en 'militaire' toepassing van kerntechnologie is in hoge mate fictief, wie een atoombom wil maken begint met een 'civiel' nucleair programma. 

Deze afbeelding maakt duidelijk hoe ingewikkeld de nucleaire cyclus is. Het gaat ons niet alleen om de kerncentrales maar om alle stappen die nodig zijn om elektriciteit in een kerncentrale te produceren.