You are here

Mag ik een abonnementje atoomenergie?

Submitted by WISE on Wed, 06/08/2008 - 22:01
‘U biedt groene energie aan. Ik kan dit via een optie aanvragen. Biedt u ook de optie kernenergie aan?’ Dat was de glasheldere vraag aan ENECO Energie van mijn goede kennis Cees de Jager. Het antwoord van de energieleverancier was als volgt:
‘Wij bieden helaas geen kernenergie. Kerncentrales stoten geen CO2 uit en daarom wordt kernenergie door voorstanders gepromoot als de ideale energiebron in de strijd tegen klimaatverandering. Maar er kleven ook keerzijden aan kernenergie. ENECO Energie investeert liever in schone en veilige alternatieven, zoals windenergie, schone biomassa, waterkracht, zonne-energie en golf- en getijde-energie’. Ik vertrouw erop dat mijn antwoorden helder voor u zijn. Met vriendelijke groet, (Naam medewerkster) Medewerker Klantenservice’
Energiemix Cees was echter nog niet tevreden en vond het weliswaar snelle antwoord, niét bepaald glashelder: ‘Kunt u mij nog berichten of Eneco wel kernenergie binnen haar mix van energie inkoopt uit Frankrijk of elders, en wat het totale kernenergiepercentage is van de totale elektriciteitsinkoop? Ik kan daarover geen info vinden op uw site, ook niet bij de vraag/antwoordoptie’. De wederom snelle, maar nu opeens zeer beknopte reactie: “Ik stuur u voor de volledigheid een samenstelling van energiebronnen toe als bijlage in deze e-mail. Uit de bijlage Brandstofmix 2005 blijkt zonneklaar dat de inkoop van nucleaire energie (9% van het totaal) op dat moment groter is dan die van alle ‘hernieuwbare’ (wind, zon, waterkracht, biomassa en overig) energiebronnen bij elkaar (deze tellen op tot 8,8%). Coffeeshop Eneco verkoopt dus geen nucleaire energie, maar koopt deze wel in. (Een beetje de omgekeerde coffeeshop, die traditioneel wel over een voordeur, maar niet over een achterdeur beschikt.) Rara, hoe kan dat? De nucleaire energie zal toch niet op de plank blijven liggen? En ze zullen het toch ook niet laten ontsnappen? Waarschijnlijker is dat ze het wel degelijk verkopen, aan grootverbruikers. Of aan mij; ik heb immers geen abonnement op groene energie. Of wellicht zelfs aan de groene abonnee. Atoomabonnement Eigenlijk maakt het niet uit aan wie, want het is toch een beetje een vestzakbroekzak verhaal. Maar waarom mag iemand als Cees, wegens hem moverende redenen, dan geen ‘abonnementje Atoomenergie’ aanvragen en een Duyvendak wel groene energie? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in de Brandstofmix 2007 (die ik heb opgediept uit het meeste recente Jaarverslag), de getallen wat anders liggen. Weliswaar maakt nucleaire energie nog steeds 7,3% uit van de totale inkoop, maar die lijkt men vooral te hebben doorgeschoven naar zakelijke cliënten (9%). Huishoudens laten hun lampje nog maar voor 1% branden op nucleaire energie. Eneco schrijft: ‘Slechts voor een klein aantal huishoudelijke klanten heeft Eneco moeten inkopen uit kolen- en kerncentrales. Eneco streeft ernaar op termijn uitsluitend elektriciteit te leveren die is opgewekt met duurzame bronnen of met efficiënte gasgestookte centrales.’ Hypocriet Al met al zijn de cijfers en teksten van Eneco wat mij betreft exemplarisch voor de wat hypocriete omgang in Nederland met het fenomeen kernenergie. We gebruiken het wel, maar ernaar gevraagd produceren we slechts gebakken lucht. Maar jammer genoeg leveren we die gebakken lucht met te weinig kracht om als aanvulling op de toch wat schaarse windenergie te kunnen dienen. Paul Lieben, © Elsevier