You are here

Niet meer ruimte voor kernafval: bezwaar tegen uitbreiding COVRA

Submitted by WISE on Tue, 28/10/2014 - 10:36

De Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) heeft een vergunning aangevraagd om de faciliteit voor de opslag van hoogradioactief afval uit te breiden en de locatie van een gebouw voor de opslag van verarmd uranium te wijzigen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft in een ontwerpbeschikking deze aanvraag goedgekeurd. Tot en met 5 november kan hier met een zogenaamde zienswijze op gereageerd worden. WISE vindt dat de productie van hoogradioactief kernafval direct gestaakt moet worden. Er is geen (zicht op een) definitieve berging, we steken de kop in het zand door maar door te gaan met het uitbreiden van de tijdelijke capaciteit in Zeeland.  
Zowel op principiele als op praktisch-inhoudelijke gronden maakt WISE bezwaar tegen de verleende vergunning. U kunt onze zienswijze gebruiken om ook te reageren. (*) Laat het ons weten en we sturen u onze tekst op. Die kunt u integraal overnemen of aanpassen met uw eigen argumenten. Het Ministerie zal in de definitieve beschikking in moeten gaan op de door u met argumenten onderbouwde zienswijze. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u ook naar ons dossier over kernafval

.

(*) we hebben bij het samenstellen van onze zienswijze dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van de stichting Laka.