You are here

Biomassa

Biomassa als klimaatneutraal bestempelen is een beleidsmatige keuze die niets met de werkelijkheid te maken heeft.

Als we het hebben over biomassa spelen vijf belangrijke zaken een rol. Deze worden achtereenvolgens besproken, daarna volgt een samenvatting van de voor- en nadelen van de verschillende soorten hout.

Veel stierkalveren die bij de geboorte te klein zijn uitgevallen zijn onbruikbaar in de Nederlandse intensieve veeteelt omdat ze geen melk geven en ook weinig vlees opl

PUTTEN - Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu bracht gisteren een bezoek aan het Bosbad in Putten. Zij werd daar geïnformeerd over het gebruik van biomassa, dat binnen drie maanden het gehele zwembad van elektriciteit en warmte moet voorzien.