You are here

groene stroom markt

Er zijn nu 25 leveranciers die alleen nog maar groene stroom verkopen, zoals Greenchoice, Qurrent, Pure Energie en...

Het doel van de oprichting van innogy was om de toekomstgerichte, duurzame activiteiten van RWE onder te brengen in een nieuw vehikel en ze af te splitsen van het oude RWE dat achterblijft met de kolen- en kerncentrales.

WISE beoordeelt in een nieuwe studie 80 online energievergelijkers op drie criteria:

Bijna 40% van de mensen die op zoek gaan naar een nieuwe energieleverancier gebruiken ter oriëntatie een online energieverg

Veel stierkalveren die bij de geboorte te klein zijn uitgevallen zijn onbruikbaar in de Nederlandse intensieve veeteelt omdat ze geen melk geven en ook weinig vlees opl

Met een Garantie van Oorsprong (GvO) moet elk MWh wind- of zonne-energie zichzelf...

1) Record aantal windleveranciers

Pages