You are here

groene stroom markt

Met een Garantie van Oorsprong (GvO) moet elk MWh wind- of zonne-energie zichzelf...

1) Record aantal windleveranciers

Nu kunnen de Nederlandse stroomleveranciers gewoon nog grijze stroom leveren. Die grijze stroom is in de perceptie van veel mensen onschuldig.

WISE organiseerde op 20-11-2014 een symposium over Full Disclosure, hét concept voor totale transparantie over de herkomst van álle soorten elektriciteit.

Nadat WISE op 22 augustus 2014 een persbericht over groene stroom uit IJsland had uitgebracht, volgden een aantal publicaties in diverse media waarvan met name het bericht in de...

Pages