You are here

sjoemelstroom

Beste duurzame topper,

Het kwam Sinterklaas pas ter ore,
dat u duurzaam bezig bent.
U blijkt zelfs tot de TROUW duurzame 100 te behore,
dat is een mooie prestatie, die Sint zeer gunstig stemt.

Met een Garantie van Oorsprong (GvO) moet elk MWh wind- of zonne-energie zichzelf...

Met het oog op de mondiale klimaatdoelstellingen en de gerechtelijke uitspraak dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen is het niet meer dan logisch dat gemeenten

De rijksoverheid koopt jaarlijks zo’n 1 TWh elektriciteit in, dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ruim 280.000 huishoudens. De stroom die de overheid inkoopt is echter voor een groot deel grijze stroom.

Pages