You are here

HIER: Stop samenwerking met Essent

Submitted by Beheerder on Fri, 17/05/2013 - 16:03

(17 mei 2013) WISE roept de HIER klimaatcampagne op om de sponsorrelatie met Essent te beeindigen. Wij vinden dat een klimaatcampagne het zich niet kan permitteren om de grootste vervuiler van Nederland (en Europa) aan te prijzen. De HIER klimaatcampagne krijgt jaarlijks een (ons onbekend) bedrag van Essent, als 'maatschappelijke partner". In ruil prijst de campagne Essent te pas en te onpas aan als goeie energieleverancier. En dat kan gewoon niet meer. Essent (RWE) is de grootste CO2-uitstoter van Europa, voor 30 % eigenaar van de kerncentrale in Borssele, de bouwer van een enorme kolencentrale in de Eemshaven, Groningen. 

Het is nogal wat als de ene milieuorganisatie de ander publiekelijk bekritiseerd. Waarom doen we dit ?

Essent is eigenlijk RWE.

  • De Nederlandse elektriciteitsproductie van RWE (voorheen Essent) uit steenkool stijgt alleen maar; in 2011 werd er 5,1 miljard kWh uit kolen opgewekt, in 2012 was dat 7,3 miljard kWh.
  • De CO2 uitstoot van RWE (voorheen Essent) is gestegen van 6,2 miljoen ton (2011) naar 8,4 (2012) miljoen ton (cijfers voor alleen Nederland). Essent had gratis verkregen emissierechten ter waarde van 8,6 miljoen ton voorhanden, dus heeft niets hoeven betalen voor haar CO2-uitstoot. 
  • De relatief ‘schone’ gascentrales van RWE in NL hebben in 2012 voor 90% (!!) stilgestaan ten gunste van de goedkopere kolencentrales.
  • RWE Innology (de tak van het concern dat verantwoordelijk is voor investeringen in hernieuwbaar) gaat in de komende jaren juist minder investeren in duurzame opwekking,  “het tempo van de ontwikkeling van hernieuwbare energie gaat omlaag”. In 2013 gaat nog 1 miljard euro naar duurzame stroom opwek, in 2014 en 2015 nog maar 500 miljoen euro per jaar. Van deze investeringen gaat hooguit nog een heel klein deel naar Nederland. (Ter vergelijking: Alleen de nieuwe RWE kolencentrale in de Eemshaven kost al 2,6 miljard.)
  • Per 1 januari jl. heeft Essent formeel gezien geen eigen opwekcapaciteit meer;  de fossiele centrales zijn ondergebracht bij RWE Generation SE. De duurzame energieproductie is overgenomen door RWE Innology –  nog weer een andere onderneming  binnen het concern waar Essent geen zeggenschap meer over heeft. Daarmee vervalt de claim dat Essent de grootste Nederlandse producent van groene stroom is.
  • RWE is de grootste CO2 uitstoter van álle bedrijven van héél Europa!

(allemaal uit het jaarverslag 2012 van de RWE groep)

Voor ons is dit alles voldoende reden om heel kritisch te zijn over Essent. De samenwerking tussen de HIERklimaatcampagne en Essent geeft een verkeerd signaal; zeker als HIER zegt te werken 'mede namens 30 maatschappelijke organisaties'. Op 6 april jl. hebben we een brief gestuurd aan de HIERdirectie.  Daarop hebben we een antwoord gekregen dat ons absoluut niet overtuigd heeft (dat antwoord kunnen we helaas niet publiceren, u kunt aan HIER vragen of ze u die willen sturen). Toen hebben we op 24 april aan alle directies en besturen van alle partners van HIER een brief gestuurd. Op de achtergrond rommelt het dus al wel, er zijn partners die absoluut niet gelukkig zijn dat Essent mede namens hun een pluim krijgt van een milieuorganisatie. Het maakt hun werk minder geloofwaardig. Nu is het tijd om het debat publiek te voeren. We zijn erg benieuwd naar uw reactie, mail ons via info(at)wisenederland.nl

Voor de helderheid, WISE is helemaal niet principieel tegen samenwerking of sponsorrelaties met bedrijven. Wel zijn we heel kritisch, we vinden dat milieuorganisaties alleen moeten samenwerken met bedrijven die echt voorop lopen in het structureel verduurzamen van de maatschappij.

We zijn ook zo kritisch over de samenwerking tussen Essent en HIER omdat die samenwerking ertoe leidt dat burgers die op zoek zijn naar 'echt groene stroom' door de HIER campagne naar producten van Essent geleid worden. In onze campagne Groene stroom? Ja graag vergelijken we alle aanbieders al sinds 2006 op de milieukwaliteit van hun hele portfolio (stroometiket). Immers; elk bedrijf kan wel een leuk product in de etalage leggen, het gaat om de hele winkel en het investeringsbeleid ! Die logica wordt gesteund door organisaties als de Consumentenbond, Greenpeace en Milieucentraal. De HIER klimaatcampagne heeft een eigen vergelijkingsmethode (de ontwikkeling ervan is betaald door Essent) die naar producten kijkt. En, verrassend... met de criteria die HIER hanteert komt Essent als een van de beste partijen uit de bus.