You are here

MAIN Energie

Cijfer stroomranking

Elk jaar wordt de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers onderzocht. In 2019 scoort MAIN Energie een 5,5.

2018 2019
3,3 5,5

Uit het rapport 2018

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

• Voor de investeringen krijgt MAIN Energie het cijfer 10. Dit cijfer is voor 33% bepalend voor de eindscore.
• Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 2,7. Dit cijfer is voor 50% bepalend voor de eindscore. Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 4,9. Dit cijfer is voor 17% bepalend voor de eindscore. Ten opzichte van 2018 daalt dit deelcijfer met 0,3 punten.

Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden. Ook zou de score verbeterd kunnen worden door meer wind- en zonne-energie uit Nederland in de leveringsmix op te nemen.

Meer info

Het bedrijf behoort tot Streamline Holding, Voorheen voerde men ook de merken Caplare en Elektran.

Het stroometiket

Hieronder vind je het stroometiket van MAIN Energie.
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren in de energiemarkt is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

Legenda