You are here

Het is tijd: álle Nederlandse kolencentrales dicht

Submitted by WISE on Thu, 14/07/2016 - 15:44

De energiebedrijven RWE (Essent), E.on en Engie hadden lang van te voren kunnen zien aankomen dat de transitie naar energie opgewekt door wind en zon eraan zat te komen. Desondanks hebben ze de afgelopen jaren willens en wetens de bouw van de laatste 3 nieuwe kolencentrales doorgedrukt. Die 40 jaar terugverdientijd was dus al bij voorbaat niet realistisch te noemen, en komt dus eindelijk neer op het moedwillig nemen van een groot financieel risico.

Waarom de geldkraan voor waddengas dicht moet

Submitted by WISE on Thu, 07/07/2016 - 11:37

Gaswinning zorgt voor bodemdaling en het verbranden van fossiele brandstoffen als aardgas draagt bij aan de wereldwijde stijging van de zeespiegel. Beide effecten kunnen het unieke karakter van deze ondiepe zee enorm en onherstelbaar veranderen. Dat wil de Waddenvereniging voorkomen door de geldkraan voor gaswinning dicht te draaien.

Vier gaswinners, twaalf investeerders

Er zijn vier internationale bedrijven die naar gas willen boren bij de Waddenzee. Dat zijn:

Pages