You are here

381 storingen in Borssele tm. 2010

Submitted by WISE on Thu, 04/10/2012 - 13:23

(4 oktober 2012) De overheid is verplicht om elk jaar een overzicht te geven van alle storingen en ongevallen in de nucleaire installaties. Dat doet ze vanaf 1980. Uit die overzich­ten blijkt dat er zich tot eind 2010 in de kerncentrale Borssele 381 bedrijfsstoringen hebben voorgedaan. Met enige regelmaat vielen belangrijke veiligheidsvoorzieningen uit. In 1981, 1984, 1986, 1987, 1989, 2006 en 2010 zijn er problemen geweest met de noodstroomvoorziening en de dieselaggregaten. Dat is ernstig.

Resultaten stresstest EU reactoren - ook Borssele

Submitted by WISE on Tue, 02/10/2012 - 13:00

(2 oktober 2012) Na de ramp in Fukushima werden alle Europese reactoren aan zogenaamde stresstests onderworpen. Allerlei situaties werden - op papier!  - nagebootst om te kijken in hoeverre de reactor zelf stevig genoeg is, of de beheerder snel en adequaat reageert en of de nationale en provinciale authoriteiten weten wat ze moeten doen.

Heeft Borssele ook scheurtjes in het reactorvat ?

Submitted by WISE on Wed, 26/09/2012 - 11:02

(26 september 2012) Het sijpelt langzaam door hoe groot de impact is van de ontdekte scheurtjes in het reactorvat van de kerncentrales in Doel en Tihange (Belgie) die ontstaan zijn bij de bouw door het Nederlandse bedrijf RDM. Dit bedrijf heeft in totaal 22 reactorvaten gemaakt, waaronder ook die van de kerncentrale Borssele. De scheurtjes in Belgie zijn ontdekt na controle met een nieuwe techniek.

Pages