You are here

Inkomsten

WISE heeft de zogenaamde ANBI-status en is dus erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat uw gift of donatie aftrekbaar is van de belastingen!

WISE zet per jaar tussen de 150.000 en 300.000 euro om, sterk afhankelijk van het aantal projecten. In 2019 werken we met een begroting van €270.000. Daarvan gaat  €200.000 naar salarissen, €13.000 naar huisvesting, ongeveer €20.000 naar organisatiekosten en de rest allemaal naar directe activiteitenkosten (projecten, campagnes, structureel werk, acties, publicaties).

Voor een volledig overzicht van inkomsten en uitgaven verwijzen wij naar onze jaarrekeningen. 

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

In mei 2016 trok WISE in het pand van Stichting Purperreiger. In dit gebouw zitten vele kleine grassroots organisaties en kunstenaars. Van 2013 tot 2016 zaten we in het pand van Vereniging Milieudefensie. We delen veel geschiedenis en inzichten, maar in 2016 breidden zowel WISE als Milieudefensie uit waardoor het niet meer pastte. Van 1990 tot 2012 werkten we met veel plezier vanuit het WG, een woon/werkcomplex (voormalig ziekenhuis) in Amsterdam West. We hebben altijd op locaties gezeten waar we de huur zo laag mogelijk konden houden zodat we ook in de periodes dat het voor WISE moeilijk is om de eigen broek op te houden in elk geval altijd de huur kunnen betalen. We willen onze overhead zo laag mogelijk houden; liever een extra euro naar campagnes en acties.

Kantoormeubilair en apparatuur kopen we veelal 2e-hands. Ziedaar het recept voor onze extreem lage organisatie- en overheadkosten. Uw geld wordt vrijwel helemaal gebruikt voor de realisatie van onze missie; 100% hernieuwbare energie!