You are here

Team en bestuur

De volgende mensen bij WISE:

 

Kirsten Sleven is campagneleider van Carbonkiller en strijdt voor een strenger emissiehandelssysteem. Ze haalt mensen, bedrijven en instellingen over CO2-emissierechten op te kopen en te vernietigen. Kirsten werkt 2 dagen per week als campagneleider. Daarnaast vervult Kirsten 3 dagen per week co-directietaken. Zij is o.a. verantwoordelijk voor mediarelaties, lobby, beleidsontwikkeling en de financiering van WISE. Mail: kirsten@wisenederland.nl

 

Kim van Sparrentak is campaigner #Tihange en #Doel dicht! Samen met lokale groepen, gemeenten, internationale collega's en alle mensen van goede wil zoekt zij wegen om de Belgische scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3 zo snel mogelijk te sluiten. Kim werkt 3 dagen per week als campaigner en 1 dag per week vervult zij co-directietaken. Zij is o.a. verantwoordelijk voor intern management, personeel, planning en de communicatie.
Mail: kim@wisenederland.nl

Lisanne Boersma werkt vier dagen in de week als campaigner Energietransitie. Zij is o.a. verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderzoek Duurzaamheid Energieleveranciers.
Mail: lisanne@wisenederland.nl
 

 

Koert Sondorp komt twee dagen per week op kantoor om de administratie van WISE te verzorgen. Dat doet hij op freelance-basis. 
Mail: admin@wisenederland.nl

 

Jim Green is de redacteur van de Nuclear Monitor, ons vakblad tegen kernenergie. Hij woont en werkt als ZZP'er in Australie.
Mail: monitor@wiseinternational.org


 

 

 

Jan Haverkamp is kernenergieexpert en een campaigner met veel internationale ervaring. Zijn specialisme is reactorveiligheid en de discussies over levensduurverlenging van kerncentrales in Oost-Europa. Jan werkt vier dagen per week voor Greenpeace International en 1 dag per week voor WISE. Hij is door Greenpeace International gedetacheerd bij WISE. 
Mail: jan@wisenederland.nl

 

 

 

Het bestuur van WISE bestaat momenteel uit vier personen: 

  • Loeke Pam, activiste, kunstenares en oud-medewerkster van WISE.
  • Rob van Ballegoij is actief in het landelijk platform tegen kernenergie, gepensioneerd directeur van verschillende basisscholen en als vrijwilliger actief in de gemeente Velsen bij een stichting die mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking ontspanning en vervoer biedt.
  • Jim Klingers woont en werkt in Drenthe, is freelance tekstschrijver en voorzitter van de stichting Noordelijke Ondergrond Afvalvrij.
  • Peter Polder is een van de oprichters van GroenFront, specialist op het gebied van 'peak-oil' en werkt bij Milieudefensie als campaigner klimaat en energie.

Het bestuur is onbezoldigd en krijgt alleen reiskosten vergoed