You are here

Provinciale verkiezingen en kernenergie

Submitted by WISE on Thu, 12/03/2015 - 13:47

In meerdere provincies speelt kernenergie een rol in de verkiezingen. In Zeeland kun je kiezen voor partijen die vinden dat Borssele dicht moet, of partijen die vinden dat Borssele in elk geval onderzocht moet worden op mogelijke scheuren of op partijen die vinden dat er een nieuwe kerncentrale bijgebouwd moet worden. In de stemwijzer wordt gevraagd of je vindt dat Borssele dicht moet.

In Limburg, Brabant en Zeeland speelt bezorgdheid over de kerncentrales vlak over de grens in België natuurlijk een rol; In alle drie de provincies pleit GroenLinks voor snelle sluiting van die centrales. In Noord-Holland speelt de discussie over het wel of niet bouwen van een nieuwe onderzoeksreactor, de Pallas. Ook daar heeft het onderwerp het geschopt tot een item in de provinciale kieswijzer. In Overijssel speelt de discussie over het al dan niet privatiseren van de uraniumverrijker Urenco een  - weliswaar kleine- rol. In Brabant, Drenthe, Groningen en Friesland sluimert het debat over kernafval; de regering steekt weliswaar de kop in het zand en wil pas over 100 jaar besluiten maar bewoners van die provincies weten donders goed dat hun ondergrond uiteindelijk de klos is; klei in Brabant, zoutkoepels en klei in de drie noordelijke provincies. In Groninge wil de PvdA dat de Eemshaven definitief als mogelijke locatie voor een nieuwe kerncentrale wordt geschrapt. In Zuid-Holland is de eerste vraag in de Stemwijzer: “De provincie moet de eventuele bouw van een kerncentrale op de Tweede Maasvlakte tegenwerken”. Tot slot kun je – als je in Gelderland een nieuwe kerncentrale wilt laten bouwen, in die provincie nog terecht bij de PVV.  

Over de kwestie van een nieuwe reactor (de Pallas) in Noord-Holland heeft de stichting Laka veel gepubliceerd en onderzocht. De lobby voor de nieuwe reactor heeft alle partijen in de provincie een document gestuurd waarin de vermeende zegeningen van een nieuwe reactor breed werden uitgemeten. In reactie daarop heeft Laka een notitie gemaakt waarin die argumenten gefileerd worden. In een veel uitgebreider rapport heeft Laka al eerder aangetoond dat de productie van medische isotopen - een belangrijk argument in de lobby voor een nieuwe reactor - ook prima op een andere manier opgelost kan worden.