You are here

Publiek geld nodig om kernafval te kunnen blijven maken

Submitted by WISE on Fri, 21/10/2016 - 14:07

Vandaag werd het door de regering bestelde rapport over kosten van eerdere sluiting van de kerncentrale Borssele publiek gemaakt. Op basis van dit rapport kiest de regering ervoor om de aandeelhouders van Delta te dwingen om de gezonde delen van het bedrijf voor veel geld te kopen zodat Delta met dat geld de kerncentrale open kan houden. Direct sluiten zou duurder zijn omdat er contracten zijn afgesloten met Frankrijk om het kernafval op te werken. 

Vroegtijdig beëindigen van die contracten zou tot hoge boetes leiden. En dat illustreert perfect hoe idioot de sitiuatie nu is; de kerncentrale moet met publiek geld koste wat het kost doordraaien omdat er kernafval geproduceerd moet blijven worden omdat stoppen met de productie van kernafval tot claims van de Franse opwerkinsgfabriek zou leiden. In een Kamerbrief leggen de Ministers Kamp en Dijsselbloem nog eens uit wat hun voorkeur heeft. Ze verwijzen ter onderbouwing naar het rapport van Roland Berger en de bijlage van een door een consultant geschreven analyse van de kosten van vervroegde sluiting.