You are here

Antikernenergie beweging

WISE onderhoudt een uitgebreid internationaal netwerk, ondersteunt organisaties over de hele wereld en publiceert een internationaal vakblad over kernenergie, de Nuclear Monitor.