You are here

Borssele

De Staten van de Provincie Zeeland, spreken als hun mening uit dat:

De Provincie gaat niet akkoord met het voorstel van het Rijk om de gezonde delen zelf aan te kopen, twee nieuwe entiteiten op te richten (1 met de gezonde delen, 1 met de kerncentrale) en het geld dat ze voor het gezonde deel hebben betaald te gebruiken om het ongezonde d

De opdracht was om te schetsen wat de consequenties zouden zijn van drie scenario's, onmiddellijke sluiting (in 2017), sluiting in 2023 en doordraaien tot 2033.

Vroegtijdig beëindigen van die contracten zou tot hoge boetes leiden.

Met oud-premier Balkenende prominent op de eerste rij vond er op 12 oktober een bijzonder debat plaats in de Tweede Kamer. Centrale vraag; hoe gaat het Rijk de provincie Zeeland helpen.

Met oud-premier Balkenende prominent op de eerste rij vond er op 12 oktober een bijzonder debat plaats in de Tweede Kamer. Centrale vraag; hoe gaat het Rijk de provincie Zeeland helpen.

Bij gelijke of dalende energieprijzen kunnen de verliezen oplopen tot een half miljard. Overheidssteun voor kernenergie is weggegooid geld, stellen Greenpeace en WISE.

Het bedrijf kan de operationele verliezen van de komende jaren niet opvangen en heeft bovendien niet voldoende middelen om de noodzakelijke veiligheidsinvesteringen te bekostigen.

Op 22 september maakte het bedrijf de half-jaarlijkse cijfers bekend. En die zijn niet best. De geldbuidel raakt leeg.

Als er 6000 handekeningen worden opgehaald moet het bestuur van de Provincie het verzoek officieel in beraad nemen en is er eigenlijk geen reden te bedenken waarom het referendum niet door zou kunnen gaan.

Pages