You are here

Borssele

In antwoord op Kamervragen licht Minister Dijsselbloem weer een tipje van de sluier. Het vullen van beide spaarpotten verloopt moeizaam.

Nu het Rijk - voorlopig - heeft aangegeven geen geld te willen steken in het overeind houden van de kerncentrale ligt de bal weer bij de aandeelhouders van Delta (de Provincie

Het kabinet, bij monde van Minister Kamp, heeft heel duidelijk gesteld dat het Rijk geen subsidie gaat verlenen.

Omkleed met een verhaal over de rolverdeling tussen aandeelhouders, de EPZ, Delta (en Essent) en de verantwoordelijkheid van het Rijk ("toezien op veiligheid en uitvoering eerdere convenanten") en "gegeven het uitgangspunt dat EPZ en haar aandeelhouders zelf vera

De belangrijkste problemen bestaan bij de handel- en elektriciteitsproductie. Productiebedrijf EPZ omvat o.a. de kerncentrale in Borssele en Wholesale bevat de Sloecentrale (gasgestookte centrale). De huidige lage energieprijzen maken dat beide centrales verlieslatend zijn.

De aandeelhouders en/of Minister Kamp (het Rijk) moet dan een paar honderd miljoen euro meegeven aan de stichting om failliessement op heel korte termijn te voorkomen en zeker te stellen dat de investeringen - die nu gedaan moeten worden om de veiligheid te borgen - beschikbaar gedaan worden

Delta zit dik in de knoei en wordt in delen opgeknipt en verkocht. Maar..... het bedrijf is ook voor 70% eigenaar van de kerncentrale Borssele. En die wil niemand kopen.

Een onverantwoorde situatie stellen Greenpeace en WISE.

Uit de brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland (voor 50% aandeelhouder van Delta) ter voorbereiding op de AVA blijkt dat er nog aangestu

Pages