You are here

Borssele

Misschien is het de enige manier om het energiebedrijf Delta te redden.

De stokoude kolencentrale van Delta ging in november versneld dicht als gevolg van afspraken in het nationale energieakkoord.

Als Delta splitst kan het als zelfstandig energiebedrijf niet meer blijven bestaan. De onderdelen die geld opleveren zullen verkocht worden aan de hoogste bieder, de delen die verlieslatend zijn of in elk geval zwaar onder druk staan ….... hebben pech.

Nog steeds geen heldere uitspraak over hoe het verder moet met de kerncentrale Borssele na splitsing van Delta: “[t]en aanzien van de (financiële) continuïteit van de kerncentrale Borssele verwijs ik in de eerste plaats naar de eigenstandige verantwoordelijkheid die de N.V.

Ze zijn oorspronkelijk ontworpen voor dertig jaar. Op 18 juni dit jaar werd het wetsvoorstel dat de levensduurverlenging van deze oude centrales regelt door het Belgische parlement aangenomen.

Op deze pagina nog een wat langere, meer uitgewerkte versie van het verhaal. En hier wat meer achtergrond over de twijfels m.b.t.

In een grotendeels Europese markt worden de zogenaamde basislastcentrales steeds vaker uitgeschakeld of in elk geval pas laat in de zogenaamde merit order ingeschakeld.

Bovendien dreigt nog steeds gedwongen splitsing; het afstoten van het - zeer lucratieve- fysieke netwerk. Dat zou de positie van het bedrijf verder onder druk zetten; het kan dan bijvoorbeeld nog moeilijker goedkoop geld lenen op de markt.

Na de kernramp in het Japanse Fukushima zijn 140 kerncentrales in Europa aan een stresstest onderworpen. Borssele kwam daar relatief goed uit maar kreeg wel huiswerk mee. Overigens betrof het allemaal papieren tests.

Pages