You are here

Borssele

In antwoord op Kamervragen van de PvdA schrijft Kamp op 19 maart onder andere "de informatie die het FANC (de Belgische toezichthouder) recent over de metingen van

In Limburg, Brabant en Zeeland speelt bezorgdheid over de kerncentrales vlak over de grens in België natuurlijk een rol; In alle drie de provincies pleit GroenLinks voor snelle sluiting van die centrales.

(1) Hoe heeft de kerncentrale berekend wat de kosten voor ontmanteling zullen zijn, en (2) Hoe komen ze aan geld om die pot (reservering) te vullen, hoe wordt er omgegaan met dat geld, waar is het?

Het Belgische Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) constateert dat er in Doel 3 geen 8.000, maar 13.047 scheurtjes zitten. Ook bij Tihange 2 is de schade groter: 3.149 scheurtjes en geen 2.000. Nog zorgwekkender is dat die scheurtjes groter kunnen worden.

WISE grijpt de aandeelhoudersvergaderingen al jaren aan om het Zeeuwse energiebedrijf op te roepen eieren voor haar geld te kiezen.

De kerncentrale levert geld  op – als er geen problemen mee zijn. Maar de kerncentrale is ook oud en er moet voortdurend geïnvesteerd worden om te blijven voldoen aan veiligheidseisen.

Pages