You are here

Borssele

Onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers (23 oktober 2017)

Op 26 oktober 2013 staat de kerncentrale Borssele precies 40 jaar kernafval te produceren en straling uit te stoten in het Zeeuwse landschap. Op deze pagina verzamelden we 40 dagen lang feitjes en weetjes rond Nederlands laatste kerncentrale.

De kerncentrale Borssele kent een bewogen geschiedenis. Het is de eerste commerciele kerncentrale in Nederland, gebouwd om een 'energieslurper', de aluminiumfabriek van (toen nog) Pechiney, van gesubsidieerde stroom te voorzien.

(6 maart 2014) In heel Europa werd vandaag door Greenpeace actie gevoerd tegen de gevaren van verouderde kerncentrales.  In België betraden 50 actievoerders het terrein van de centrale in Tihange.

(19 februari 2014) In 2013 verleende Minister Kamp vergunning aan de kerncentrale Borssele om nog 20 jaar open te blijven (tot 2033). Deze vergunning is door Greenpeace, WISE, de Zeeuwse Milieufederatie en de vereniging Noordelijke Ondergrond Kernafvalvrij aangevochten bij de Raad van State.

(3 januari 2014) Met veel moeite (beroep op Wet Openbaarheid Bestuur en veel getouwtrek) zijn de Statenfractie van GroenLinks in Zeeland en de Stichting Laka er in geslaagd het Plan van Aanpak (PvA) voor de inspectie van

(6 november 2013) De kerncentrale Borssele ligt sinds half september stil. Dat kost veel geld. Niet aleeen omdat er geen stroom wordt verkocht maar ook omdat de reparaties miljoenen kosten.

(5 november 2013) Greenpeace Nederland is, mede namens WISE en de Zeeuwse Milieufederatie, in beroep gegaan tegen de levensduurverlenging van Borssele. De stichting Laka heeft een eigen zaak ingediend. Beide zaken zijn uiteindelijk bij de Raad van State terecht gekomen.

Pages