You are here

Borssele

(16 mei 2013) De kerncentrale Borssele start morgen weer op.  De afgelopen weken lag de reactor stil voor de jaarlijkse splijtstofwissel en voor onderzoek van het reactorvat; zijn er wel of niet haarscheurtjes ?

(8 mei 2013) Greenpeace, WISE, de Zeeuwse Milieufederatie, stichting Noordelijke ondergrond Afvalvrij, en een particuliere Zeeuw zijn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de vergunning voor de levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele tot en met 31 december 2033.

(12 april 2013)  De kerncentrale Borssele mag tot 2033 open blijven op basis van flinterdunne veiligheidsgaranties. Greenpeace stapt daarom naar de Raad van State.Op 13 maart jl. besloot Minister Kamp dat Borssele tot 2033 in bedrijf mag blijven.

(15 maart 2013) Naar aanleiding van de ontdekking van duizenden haarscheurtjes in de kerncentrales in Doel en Tihange (Belgie) heeft de Nederlandse overheid beloofd dat ook de kerncentrale Borssele wordt onderzocht.

(16 januari 2013) Minister Kamp van Economische Zaken heeft het 'Nationaal Actieplan' naar de 2e Kamer gestuurd.

In mei 2000 besluit het kabinet vast te zullen houden aan de in 1994 met EPZ gemaakte afspraak dat Borssele uiterlijk op 31 december 2003 moet worden gesloten.

(4 oktober 2012) De overheid is verplicht om elk jaar een overzicht te geven van alle storingen en ongevallen in de nucleaire installaties. Dat doet ze vanaf 1980. Uit die overzich­ten blijkt dat er zich tot eind 2010 in de kerncentrale Borssele 381 bedrijfsstoringen hebben voorgedaan.

(26 september 2012) Het sijpelt langzaam door hoe groot de impact is van de ontdekte scheurtjes in het reactorvat van de kerncentrales in Doel en Tihange (Belgie) die ontstaan zijn bij de bouw door het Nederlandse bedrijf ...

Pages