You are here

COVRA

In het rapport staan de belangrijkste bevindingen van de HAW: 

1) Financiële risico’s voor de overheid

De klankbordgroep moet er voor gaan zorgen dat de vier principes waarop het Programam Kop-in-het-Zand is gebaseerd, worden uitgevoerd:

Recent ontstond er ophef toen de oud-directeur van Petten uit de school klapte over de problemen van het zogenaamd ‘historische afval’.

Niettemin gaat de Nederlandse regering “op basis van ramingen in andere Europese landen” uit van een benodigd bedrag van tussen de 1,5 en 2,5 miljard euro. Er wordt dus gespaard om over ruim 100 jaar dat bedrag beschikbaar te hebben.

Op 2 februari organiseert GroenLinks Groningen in Alteveer (vlakbij Stadskanaal) een informatie- en discussieavond over kernafval. De directeur van COVRA, Ewoud Verhoef, komt spreken, evenals Herman Damveld (publicist).

Enige tientallen mensen hebben dat gedaan. Maar... het Ministerie van Economische Zaken heeft een fout gemaakt en die werd door de collega's van de stichting Laka ontdekt.

Het vijfjarige OnderzoeksProgramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA) onderzoekt hoe veilige, lange termijn eindberging van radioactief afval in Nederland mogelijk is. Het programma wordt gefinancierd door de overheid (EZ) en de sector (EPZ).

Pages