You are here

Doel

En het echt eerlijke antwoord wordt niet gegeven; een adequate, goed georganiseerde grootschalige evacuatie is niet mogelijk.

Een paar dagen voor de mensenketting nodigde de directie van Tihange ons uit voor een gesprek op de dag van de actie zelf (een zondag). Dat was flauw,we wilden natuurlijk absoluut zelf meedoen aan de actie.

  • Demonstratie 11 maart 2017, in Antwerpen.
  • 10.30 uur instappen Amsterdam 
  • 12.30 uur instappen Bergen op Zoom 
  • 14.00 - 17.00 Demonstratie en informatiemarkt
  • 17.30 (uiterlijk) vertrek uit Antwerpen 

In Brabant en Zeeland maken veel burgers en bestuurders zich (terecht) zorgen om de veiligheid van de Belgische centrales daar vlak over de grens in Doel.

Nu is er opnieuw veel onrust; de Belgische nucleaire toezichthouder, de FANC, heeft haar verbijstering uitgesproken over de wantoestanden in met name Tihange.

De Minister had de motie ontraden maar ze is wel aangenomen.

Maar de Belgische regering wilde dat niet, en werkte een deal uit waarbij de uitbater van de centrales, Electrabel/Engie, geld zou investeren in de veiligheid van de reactoren, meer belasting zou afdragen en de centrales nog tien jaar langer open zou mogen houden.

Door de afspraken die de Belgische regering met Electrabel (eigenaar van de kerncentrales) heeft gemaakt hebben de kerncentrales een economisch voordeel - voor 10 jaar - ten opzichte van (investeerders in) alternatieve energie.

De kerncentrales in Doel (België) zijn de afgelopen maanden vaak in het nieuws gekomen vanwege problemen en incidenten. Scheuren in het reactorvat, explosies, lekkages, sabotage en veel vaker dan gemiddeld een noodstop.

Op 19 januari organiseerde WISE, samen met de Zeeuwse en Brabantse Milieufederaties en Benegora, een avond in Bergen op Zoom om bewoners en bestuurders uit de grensregio de mogelijkheid te bieden zich te informeren en samen plannen te maken om de Belgische autoriteiten verder onder druk

Pages