You are here

Doel

Hieronder een (niet volledig) overzicht van acties en activiteiten die hebben plaatsgevonden, ter inspiratie

Rechtszaken tegen Belgische kerncentrales

Vanwege het aantal incidenten en toenemende zorgen hierover organiseren de milieuorganisaties WISE, Benegora en de Brabantse en Zeeuwse Milieufederaties een informatiebijeenkomst over de kerncentrales in Doel.

De Kerncentrale in Doel heeft vier kernreactoren. Doel 1 en 2 zijn in 1975 in gebruik genomen, Doel 3 in 1982 en Doel 4 in 1985. Samen hebben ze een vermogen van 2911 MWe. Ze zijn eigendom van het energiebedrijf Engie-Electrabel, een dochtermaatschappij van het Franse Engie.

Onze zuiderburen kunnen er ook wat van... De discussie over verouderde kerncentrales met scheurtjes in het reactorvat wordt er fel gevoerd. De regering wil de kerncentrales in Doel tot 2025 openhouden, tegen eerdere afspraken in.

Het Belgische Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) constateert dat er in Doel 3 geen 8.000, maar 13.047 scheurtjes zitten. Ook bij Tihange 2 is de schade groter: 3.149 scheurtjes en geen 2.000. Nog zorgwekkender is dat die scheurtjes groter kunnen worden.

De ramp in Fukushima heeft geleerd dat een nucleair noodplan alleen bescherming kan bieden als het ergst mogelijke scenario in aanmerking wordt genomen en alle betrokken partijen, van nooddiensten tot mogelijke slachtoffers, op voorhand weten wat ze moeten doen.

Pages