You are here

ETS

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, bestaat er in Europa een systeem om de industrie en energiebedrijven schoner te laten produceren. Dit zogenoemde Emissions Trading System (ETS) is goed bedoeld, maar wordt slecht uitgevoerd.

Wij zochten het op in het register van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), de overheidsinstantie die erop toeziet dat bedrijven die deelnemen aan het...

Op 12 mei 2017 kwamen 75 experts bijeen voor een seminar over het emissiehandelssysteem (ETS) dat werd...