You are here

groene stroom

Beste duurzame topper,

Het kwam Sinterklaas pas ter ore,
dat u duurzaam bezig bent.
U blijkt zelfs tot de TROUW duurzame 100 te behore,
dat is een mooie prestatie, die Sint zeer gunstig stemt.

De regio Arnhem-Nijmegen wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Om die doelstelling te halen, moet de energie die in de regio wordt gebruikt afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen in de regio zelf.

Pages