You are here

kernafval

In het rapport staan de belangrijkste bevindingen van de HAW: 

1) Financiële risico’s voor de overheid

De klankbordgroep moet er voor gaan zorgen dat de vier principes waarop het Programam Kop-in-het-Zand is gebaseerd, worden uitgevoerd:

Maar nu krijgt dat uitgangspunt een gevoelige tik op de vingers van de Comissie MER.

In antwoord op Kamervragen licht Minister Dijsselbloem weer een tipje van de sluier. Het vullen van beide spaarpotten verloopt moeizaam.

Recent ontstond er ophef toen de oud-directeur van Petten uit de school klapte over de problemen van het zogenaamd ‘historische afval’.

In dit boek – uitgegeven door de stichting Laka - geeft Damveld een overzicht van alle kwesties die zich hebben afgespeeld rond de opslag van kernafval.

De aandeelhouders en/of Minister Kamp (het Rijk) moet dan een paar honderd miljoen euro meegeven aan de stichting om failliessement op heel korte termijn te voorkomen en zeker te stellen dat de investeringen - die nu gedaan moeten worden om de veiligheid te borgen - beschikbaar gedaan worden

De brief over de financiële aspecten rond de opslag en eindberging van radioactief afval en de positie van de COVRA is enerzijds niet meer dan een opsomming van al lang bekende feiten maar bij elkaar gezet geeft het een helder beeld; er wordt te weinig gespaard, we weten niet of dat op

Pages