You are here

kernafval

Op dinsdag 14 oktober organiseert GroenLinks Stadskanaal een discussiebijeenkomst over de mogelijke opslag van kernafval in Groningen. GroenLinks is daar geen voorstander van. Sprekers zijn Herman Damveld (onderzoeker) en Nienke Homan (fractievoorzitter Statenfractie GroenLinks Groningen).

Het vijfjarige OnderzoeksProgramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA) onderzoekt hoe veilige, lange termijn eindberging van radioactief afval in Nederland mogelijk is. Het programma wordt gefinancierd door de overheid (EZ) en de sector (EPZ).

Op zondag 21 september vergadert het Landelijk Platform Tegen Kernenergie. Ditmaal gaan we inhoudelijk wat dieper in op een drietal thema's: Kernafval in relatie tot de EU-richtlijn, kernenergie en klimaatverandering en de toekomst van de kerncentrale Borssele/het energiebedrijf Delta.

  1. Kernenergie is niet klimaat neutraal: Bij de productie van kernenergie komen grote hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terecht.

Energie onderzoek Centrum Nederland (ECN)

(11 april 2014) Wereldwijd zijn er drie plaatsen waar radioactief afval in zoutmijnen wordt opgeslagen. En bij alle drie zijn er grote problemen. Bij de Duitse zoutkoepels in Asse en Morsleben lekken de vaten en kost het de belastingbetaler 6,1 miljard euro om er wat aan te doen.

Pages