You are here

klimaatverandering

Kernenergie voor het klimaat – Een schadelijk verhaal

Wij zochten het op in het register van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), de overheidsinstantie die erop toeziet dat bedrijven die deelnemen aan het...

En het ging goed samen; aandacht voor het probleem, de oplossingen, de internationale dimensie en de 'valse oplossingen' (opslag van CO2, schaliegas, kernenergie).

Op 14 juni verzamelen Climate Games Teams zich in het Westelijk havengebied van Amsterdam om deel te nemen aan de allereerste Climate Games.

Hoeveel groene stroom wordt er momenteel opgewekt in Nederland?

Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas.