You are here

overstappen

De klimaatcrisis noodzaakt tot snelle en drastische vermindering van de uitstoot van CO2.

Tien dagen lang overstappen voor het klimaat!

Loop je al langer rond met het idee om over te stappen naar een duurzame bank of naar een echt groene stroomleverancier? Wil je je eigen energie opwekken of eindelijk stoppen met vlees eten maar heb je net dat zetje in de goede richting nodig?

Tijdens de Overstap10daagse kun je  jouw bijdrage leveren aan het klimaat door een overstap te maken op het gebied van energie, voedsel, of je financiën.

De cabaretiers Olaf en Jasper gingen voor ons aan de slag en hebben twee radiospots opgenomen. Dit is het resultaat:

Gaswinning zorgt voor bodemdaling en het verbranden van fossiele brandstoffen als aardgas draagt bij aan de wereldwijde stijging van de zeespiegel. Beide effecten kunnen het unieke karakter van deze ondiepe zee enorm en onherstelbaar veranderen.

De prijzen voor zowel gas als elektriciteit gingen met gemiddeld 10 procent omlaag. Dit geldt allereerst voor de variabele tarieven.

De prijzen voor zowel gas als elektriciteit gaan met gemiddeld 10 procent omlaag. Dit geldt allereerst voor de variabele tarieven. De verwachting is dat ook vaste tarieven (voor bijvoorbeeld eenjarige of driejarige contracten) de komende tijd naar beneden bijgesteld zullen worden.

Pages