You are here

straling

In Eijsden bevat het Maaswater tot wel 35 Becquerel Tritium per liter. Dat is één derde van de maximaal toegestane hoeveelheid Tritium in drinkwater (100 Bq/l).

De Waag Society organiseert een drietal pilots rond sensordata, en hoe dat burgers kan empoweren in hun dagelijks leven.