You are here

Tihange

Een klein artikeltje in de kranten van deze week: het gaat goed met de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2. Dat is althans de stelling van de nucleaire waakhond FANC, op basis van recente nieuwe inspecties van de reactorvaten.

In Eijsden bevat het Maaswater tot wel 35 Becquerel Tritium per liter. Dat is één derde van de maximaal toegestane hoeveelheid Tritium in drinkwater (100 Bq/l).

Het communicatienetwerk Limburg organiseert een bijeenkomst over de actie op 25 juni, Tihaneg: Hoe werkt de lobby?  Hoe mobiliseer je mensen in deze tijd voor een actie?

Op 25 juni vormen 60.000 mensen uit België, Duitsland en Nederland een menselijke ketting van 90 kilometer lang, van Aken, via Maastricht en Luik naar de Belgische kerncentrales in Tihange. Er hebben zich al meer dan 15.000 mensen aangemeld.

Op basis van op zichzelf reële scenario’s en uitganspunten (over de ernst van het ongeluk zelf en over de weersomstandigheden ten tijde hiervan) schetsen zij een verontrustend beeld.

In Brabant en Zeeland maken veel burgers en bestuurders zich (terecht) zorgen om de veiligheid van de Belgische centrales daar vlak over de grens in Doel.

Nu is er opnieuw veel onrust; de Belgische nucleaire toezichthouder, de FANC, heeft haar verbijstering uitgesproken over de wantoestanden in met name Tihange.

De Minister had de motie ontraden maar ze is wel aangenomen.

Door de afspraken die de Belgische regering met Electrabel (eigenaar van de kerncentrales) heeft gemaakt hebben de kerncentrales een economisch voordeel - voor 10 jaar - ten opzichte van (investeerders in) alternatieve energie.

Pages