You are here

Tihange

Rechtszaken tegen Belgische kerncentrales

De eigenaar wilde Tihange 2 eigenlijk in juli weer op kunnen starten maar dat is in elk geval uitgesteld tot november.

Op zondag 15 maart is er de jaarlijkse “remember Fukushima” demonstratie bij de kerncentrale in Tihange, Belgie (net onder Maastricht).

Het Belgische Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) constateert dat er in Doel 3 geen 8.000, maar 13.047 scheurtjes zitten. Ook bij Tihange 2 is de schade groter: 3.149 scheurtjes en geen 2.000. Nog zorgwekkender is dat die scheurtjes groter kunnen worden.

De ramp in Fukushima heeft geleerd dat een nucleair noodplan alleen bescherming kan bieden als het ergst mogelijke scenario in aanmerking wordt genomen en alle betrokken partijen, van nooddiensten tot mogelijke slachtoffers, op voorhand weten wat ze moeten doen.

(12 januari 2013) In Maastricht werd vanmiddag gedemonstreerd tegen de kerncentrale in het Belgische Tihange. Een vrolijke mix van jong en oud, burgers uit de regio (Nederland, Duitsland en België) en actievoerders uit alle windstreken waren vertegenwoordigd.

(18 oktober) Na de scheurtjes in het reactorvat van Tihange 2 en het lek met radioactief water bij Tihange 1 is nu bij Tihange 3 een "onverklaarbaar" probleem met het oliepeil aan het licht gekomen.

Pages