You are here

zoutkoepels

De klankbordgroep moet er voor gaan zorgen dat de vier principes waarop het Programam Kop-in-het-Zand is gebaseerd, worden uitgevoerd:

Maar nu krijgt dat uitgangspunt een gevoelige tik op de vingers van de Comissie MER.

In dit boek – uitgegeven door de stichting Laka - geeft Damveld een overzicht van alle kwesties die zich hebben afgespeeld rond de opslag van kernafval.

Van eind september tot en met half november 2015 kon er worden ingesproken, door burgers en organisaties. In totaal zijn er maar liefst 497 zienswijzen binnen de termijn ingediend.