You are here

Tihange dicht: Limburg veilig

Submitted by WISE on Fri, 22/05/2015 - 11:39

Vlak over de grens bij Maastricht liggen de kerncentrales Tihange 1 en 2. Stokoud en (Tihange 2), vol met scheuren in het reactorvat. Reden voor de Belgische autoriteiten om de centrales stil te leggen.

De eigenaar wilde Tihange 2 eigenlijk in juli weer op kunnen starten maar dat is in elk geval uitgesteld tot november. De discussie over de Belgische kerncentrales (ook die in Doel vlak over de grens bij Zeeland/Brabant) woedt hevig. De Belgische minister van energie kwam de afgelopen week flink in de problemen omdat ze informatie heeft achtergehouden en feitelijk geprobeerd heeft het parlement een rad voor ogen te draaien.

Met name in Limburg is er veel onrust over de toestand van de Tihangereactoren. De veiligheidsregio Limburg organiseerde een bijeenkomst voor zo'n 80 bestuurders van Limburgse gemeenten, en op uitnodiging van Onno Hoes, burgermeester van Maastricht, kwam de Belgische toezichthouder FANC daar vertellen wat de stand van zaken is. Hoes was zeer verguld met de toezegging dat de Belgische autoriteiten hem meteen op de hoogte zullen brengen als er iets misgaat in de kerncentrale(s). Tot nu toe was het zo geregeld dat Tihange in het geval van een ongeluk met Brussel zou bellen, die dan met Den Haag zou bellen zodat die Onno Hoes kon bellen. Inderdaad niet zo handig. Probleem is echter niet eens zozeer de informatie(snelheid). De Limburge bevolking is waarschijnlijk veel eerder dan welke bestuurder ook op de hoogte als er iets misgaat (leve social media). Het probleem is dat er geen plan is voor evacuatie van Nederlands Limburg, het ligt officieel niet in de zone waar een evacuatieplan voor verplicht is. Meerdere bestuurders die aanwezig waren bij het overleg waren dus heel wat minder opgetogen dan burgermeester Hoes. Overigens heeft het hebben van een evacuatieplan op zichzelf betrekkelijk weinig tot geen waarde..... de praktijk is namelijk dat er totale chaos optreed als er echt iets grondig misgaat in een kerncentrale. Wat zou u doen? Wachten op de keurige uitrol van een georkestreerd evacuatie-schema of gewoon zo snel mogelijk uw geliefden verzamelen en wegwezen? In januari werd er nog een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat Belgie totaal niet (goed) voorbereid is op een ernstig nucleair ongeval. 

Er is maar 1 oplossing; de kerncentrales moeten dicht. Op 7 juni wordt er in Antwerpen gedemonstreerd tegen de plannen voor levensduurverlenging van de centrale in Doel, op 14 juni wordt er op het 3-landenpunt in Vaals gedemonstreerd tegen de plannen om Tihange weer in bedrijf te nemen. WISE neemt aan beide demonstraties deel.   

In oktober 2013 nam Burgermeester Onno Hoes meer dan 10.000 handtekeningen in ontvangst van mensen die hem opriepen zich in te spannen voor sluiting van Tihange.