You are here

Tweede Kamer roept op tot sluiten Belgische kerncentrales - wat doet regering?

Submitted by WISE on Tue, 29/11/2016 - 10:55

In juni nam de Tweede Kamer al een motie aan waarin de regering werd opgeroepen er bij de Belgische regering op aan te dringen de gevaarlijke Belgische kerncentrales te sluiten. Toen legde Minister Schultz Maas Geesteranus de motie naast zich neer

Nu is er opnieuw veel onrust; de Belgische nucleaire toezichthouder, de FANC, heeft haar verbijstering uitgesproken over de wantoestanden in met name Tihange. De fracties van de PvdA, de SP en het CDA hebben kamervragen gesteld en roepen de Minister op om alsnog gehoor te geven aan de motie. WISE is een petitie gestart om de oproep kracht bij te zetten. Op 7 december 2016 debatteerde de Tweede Kamer opnieuw over de situatie in de Belgische kerncentrales. Minister Schultz van Haegen (I&M, verantwoordelijk voor nucleaire veiligheid) deed een opmerkelijke uitspraak: "Ik heb aangegeven dat ik in afwachting van het onderzoek (naar de brandveiligheid, WISE) de centrales zou stilleggen".    

Dit zegt de directeur van de Belgische toezichthouder FANC, over een nog niet-gepubliceerd onderzoek naar de veiligheid in Tihange: "Dat een studie met zo’n aberrante conclusie alle niveaus bij Electrabel passeert, is ontstellend. In zo’n geval zouden de kerncentrales onmiddellijk moeten worden stilgelegd’. In het rapport staat onder andere dat "de kans op een kernsmelting door een brand wordt geschat op één keer in de tien jaar". 

Begin september trok Jan Bens, de topman van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc), aan de alarmbel. Hij stuurde een waarschuwing aan Electrabel/Engie, eigenaar van de kerncentrales: "er loopt iets grondig fout met de veiligheidscultuur in Tihange". De brief kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het was al de vierde maal in anderhalf jaar tijd dat het Fanc Electrabel zwaar op de vingers tikte over het gebrek aan ernst rond nucleaire veiligheid. Begin dit jaar kon Bens zijn ogen niet geloven toen hij de conclusie van de door Electrabel zelf uitgevoerde brandveiligheidsstudies las. De kans op een kernsmelting door een brand werd geschat op één keer in de tien jaar. "In zo’n geval zouden de kerncentrales onmiddellijk moeten worden stilgelegd", alsdus Bens. De reactie van Electrabel stelt niet gerust. In een nota van amper drie pagina’s deed de Electrabel-top de studies af als totaal onrealistisch. Omdat ze vooralsnog weigert de studie openbaar te maken is het voor het FANC niet mogelijk in te grijpen. Ondanks een oproep van de oppositie heeft het Belgische kabinet totnutoe ook geweigerd Electrabel te dwingen het rapport openbaar te maken.   
Hoewel de meeste aandacht nu uitgaat naar de centrales bij Tihange voegt Jan Bens er aan toe dat ook in Doel de veiligheidscultuur afbrokkelt.

De kwestie rond het rapport over de brandveiligheid kwam naar buiten door een publicatie in het Franstalige La Libre die ook citeert uit de boze brieven die het FANC aan Electrabel heeft gestuurd.