You are here

Verslag 2013 t.b.v. ANBI

WISE heeft de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent onder andere dat giften en notariële schenkingen vrijgesteld zijn van belasting.

Dit is gunstig voor donateurs en andere begunstigers van WISE. Om in aanmerking te komen voor die status moet je aan allerlei regels voldoen, op bijvoorbeeld het gebied van transparantie, bestuur en besteding van je middelen. Deze hebben het doel het vertrouwen in de ideële sector te bevorderen. Elke ANBI-organisatie moet via haar website een aantal gegevens openbaar maken. Je moet elk jaar vooruit kijken (zie ANBI document 2014) en terugkijken.

In deze pdf staat het verslag over 2013.