WISE zet zich in voor duurzame energie voor iedereen. 100% hernieuwbaar: Een schone, veilige, eerlijke en betaalbare energievoorziening wereldwijd, voor nu en voor later. 

Het is mogelijk om mondiaal, zonder gebruik te maken van kernenergie, een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening te realiseren. Een duurzame energievoorziening is technisch, financieel en praktisch mogelijk. Het gebeurt nog niet omdat er grote belangen zijn gemoeid met de huidige wijze waarop de energie wordt opgewekt en door de wijze waarop de energiesector is georganiseerd. Het is grotendeels een belangenstrijd. WISE gaat die strijd aan. WISE is sinds 1978 actief en heeft zich ontwikkeld als een belangrijke speler in het mondiale debat. Als WISE zetten wij ons al 40 jaar in voor een eerlijk energiesysteem, zodat we de aarde niet nog meer uitputten en op zo’n manier gebruiken dat toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. De overstap van de samenleving naar duurzame energie en geen gebruik van kernenergie zijn onze centrale thema’s. Wij doen dit door middel van kennis & advies, lobbying & campaigning en het het ontwikkelen van tools, inspelend op de actualiteit en behoeften. Internationaal delen wij informatie, ondersteunen wij groepen en individueen, brengen wij partijen samen en geven wij advies aan andere organisaties en netwerken.

Overzicht activiteiten

"If you think you're too small to be effective, you've never slept with a mosquito".