You are here

WISE 40 jaar

Op 16 november 2018 vierde WISE haar 40-jarig jubileum met een inhoudelijk en feestelijk congres in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.  Met ruim 300 bezoekers was het evenement zeer goed bezocht. Victoria Koblenkoen Maurits Groen leidden de bezoekers die uit heel Nederland en zelfs uit Engeland en België waren toegestroomd voor de dag.

Klimaat en kernenergie

De centrale vraag waar het congres om draaide was: hebben we kernenergie nodig om de klimaatverandering tegen te gaan? Hierover publiceerde WISE in november 2018 ook een rapport. Plenair maar ook in diverse deelsessies werd over dit actuele thema gesproken. De CO2-uitstoot van kernenergie, straling, kernafval en de befaamde thoriumreactor - oude argumenten werden getoetst aan de nieuwe realiteit. Het energiedebat gaat eigenlijk alleen nog maar over het klimaat. Andere milieuproblemen die onze energiehonger met zich meebrengt verschuiven naar de achtergrond. Dit verklaart dat de roep om kernenergie als een grootschalige en relatief CO2-arme vorm van energieopwekking weer luider klinkt. Voor veel bezoekers die deels ook wortels in de antikernenergiebeweging hebben was dit uiteraard totaal onacceptabel. Was men de lessen van 40 jaar verzet tegen kernenergie vergeten? Maar er waren ook ecomodernisten in de zaal die juist voor kernenergie pleitten. Er ontstond een zeer levendig debat.

Er vond ook een inspirerende sessie plaats over bewegingsopbouw en de vraag hoe je anno 2018 nog campagne moet voeren op het thema kernenergie.

Sprekers

De sprekers waren onder meer: Frans Rooijers (directeur van CE Delft), Wim Turkenburg (Emeritus professor 'Science, Technology and Society'), Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie), Marco Visscher (Ecomodernisten Nederland), Erik Terheggen (Energie-Nederland), Claudia Kemfert (Professor of Energy Economics and Sustainability), Anne Bergmans (Onderzoeker Universiteit van Antwerpen), Jan Willem Storm van Leeuwen (Onafhankelijk wetenschapper & Publicist), Stephen Thomas (Emiritus Professor Energy Policy), Imane Nadif (stralingsdeskundige) Kim van Sparrentak (Campaigner Doel en Tihange bij WISE), Bob Wester (trainerscollectief Stroomversnellers), Jan Boelen (Directeur COVRA), Martijn van Calmthout (Wetenschapsjournalist), Joris van Dorp (Ecomodernistennederland) en Roebyem Anders (Sungevity) 

Onder de foto’s zijn diverse presentaties te downloaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaties

  • Frans Rooijers, directeur CE Delt, gaf een presentatie over de vraag of een energietransitie mogelijk is zonder kernenergie en kolen. Daar werd door Erik Terheggen, Manager Public Affairs & Strategische Communicatie van Energie Nederland, op gereageerd
  • Prof. Dr. Wim C. Wim Turkenburg gaf een presentatie over de vraag of, en zoja wanneer, nieuwe generaties kerncentrales beschikbaar zullen zijn.  
  • Ir. J.W. Storm van Leeuwen gaf een presentatie over de vraag in welke mate kernenergie zelf bijdraagt aan klimaatverandering. Daar werd door Marco Visscher, Stichting Ecomodernisten Nederland, op gereageerd.
  • De Britse professor Steve Thomas gaf een lezing over de kosten van kernenergie. De vraag was; 'is kernenergie nou zo duur omdat de milieubeweging zo moeilijk doet?'