You are here

WISE rapporten

Onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers (20 november 2018)

In dit toonaangevende jaarlijkse onderzoek zijn de stroomleveranciers door WISE, Natuur&Milieu, Greenpeace en de Consumentenbond beoordeeld op drie bedrijfsonderdelen: 

  • (des)investeringen
  • inkoop
  • levering van stroom

Uit het onderzoek resulteert een ranking waarin de leveranciers gerangschikt zijn op duurzaamheid. De editie 2018 worden ook de (groot)zakelijke leveranciers meegenomen.

Het klimaat rond kernenergie (6 november 2018)

Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan? Publicatie ter ere van het 40-jarige bestaan van WISE, oktober 2018.

Wat zijn de CO2-emissies van kernenergie? Hoe ziet een duurzame energie toekomst er uit zonder kernenergie? Wat zijn de kosten van kernenergie? In het dossier gaan ook uitgebreid in op de veelbesproken thoriumcentrales. Is het een veelbelovende technologie of een wassen neus?

Onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers (23 oktober 2017)

In dit toonaangevende jaarlijkse onderzoek zijn de stroomleveranciers door WISE, Natuur&Milieu, Greenpeace en de Consumentenbond beoordeeld op vier bedrijfsonderdelen: 

  • (des)investeringen
  • eigen productie van stroom
  • inkoop
  • levering van stroom

Uit het onderzoek resulteert een ranking waarin de leveranciers gerangschikt zijn op duurzaamheid.

Energie vergelijken - online energievergelijkers en duurzaamheid (7 februari 2017)

Online energievergelijkers spelen een steeds belangrijkere rol voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe energieleverancier. Er zijn ook steeds meer van dit soort websites. Maar welke zijn nou betrouwbaar als het gaat om de keus voor een duurzame energieleverancier?

WISE beoordeelt in een nieuwe studie 80 online energievergelijkers op drie criteria:

  1. Kan met behulp van de groene filters die de meeste vergelijkingssites aanbieden een keuze voor een écht duurzaam energiebedrijf gemaakt worden?
  2. Biedt de vergelijkingssite een service voor mensen die zelf stroom produceren? En wordt het terugleveren van stroom correct in de vergelijking verwerkt?
  3. Worden correcte standaard verbruikcijfers (vooraf ingevulde geschatte cijfers over gas- en stroomverbruik) gehanteerd?

Onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers (17 oktober 2016)

In dit toonaangevende jaarlijkse onderzoek worden de stroomleveranciers door WISE, Natuur&Milieu, Greenpeace en de Consumentenbond beoordeeld op vier bedrijfsonderdelen: (des)investeringen, eigen productie van stroom, inkoop  en levering van stroom. Uit het onderzoek resulteerde een ranking waarin de leveranciers gerangschikt zijn op duurzaamheid.

Rijksoverheid & sjoemelstroom (Februari 2016)

Sinds jaar en dag claimt de Nederlandse overheid groene stroom in te kopen. In de praktijk is dat voor het grootste deel 'sjoemelstroom'. De fysieke stroom wordt voor de laagste prijs gekocht bij E.ON en Delta. Deze grijze stroom wordt vervolgens gecombineerd met spotgoedkope groencertificaten. Van deze manier van aanbesteden gaat geen enkele prikkel uit voor een snelle transitie naar een duurzame energievoorziening, iets wat toch juist de overheid als eerste zou moeten stimuleren. In dit rapport omschrijven we de voorgeschiedenis en de huidige situatie. En we laten zien dat het beter kan.

Can Nuclear Power slow down Climate Change? - An analysis of nuclear greenhouse gas emissions (November 2015)

Nuclear power is claimed to be nearly carbon-free and indispensable for mitigating climate change as a result of anthropogenic emissions of greenhouse gases. Assuming that nuclear power really does not emit carbon dioxide CO2 nor other greenhouse gases (GHGs), how large is the present nuclear mitigation share and how large could it become in the future? In this new report (70 pages) Professor Storm van Leeuwen, commisisoned by WISE, makes an thorough analysis of nuclear greenhouse gas emissions.

Onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers (27 oktober 2015)

In dit toonaangevende onderzoek worden de stroomleveranciers door WISE, Natuur&Milieu, Greenpeace, Hivos, WNF en de Consumentenbond beoordeeld op vier bedrijfsonderdelen: (des)investeringen, eigen productie van stroom, inkoop  en levering van stroom. Uit het onderzoek resulteerde een ranking waarin de leveranciers gerangschikt zijn op duurzaamheid.

Tien jaar stroometiketten - Overstappen? Ik zou het wel weten... (8 mei 2015)

Op 1 mei 2015 maakten de Nederlandse energieleveranciers voor de tiende keer op rij bekend welke soort stroom ze aan klanten leveren. Vele jaren achtereen heeft WISE de stroometiketten van alle Nederlandse energiebedrijven in kaart gebracht. WISE grijpt het tienjarige jubileum van het stroometiket aan om de opgedane kennis te delen. We leggen uit hoe het stroometiket werkt, welke discussies er rond de systematiek achter het stroometiket spelen en we signaleren opvallende actuele trends.

Energie vergelijken - online energievergelijkers en duurzaamheid (14 maart 2015)

whitepaper energie vergelijken

Anderhalf miljoen mensen gebruiken jaarlijks deze sites om van energieleverancier te switchen. Hoe werken ze eigenlijk, kunnen we ze vertrouwen? Wie verdient er het meeste geld aan? En wordt de transitie naar een schone energievoorziening er door gestimuleerd? Een analyse van het samenspel tussen de online energievergelijkers en de energiebedrijven. 

Uranium Mining and (In)transparency: URENCO's role in the nuclear fuel chain (2 april 2014)

Het verrijkingsbedrijf URENCO (met vestigingen in Nederland (Almelo),Duitsland en Engeland) verrijkt uranium voor 170-190 kerncentrales wereldwijd. Het bedrijf is voor 33% in handen van de Nederlandse staat. Daarmee spelen we een belangrijke rol in de wereldwijde nucleaire keten. URENCO wil niet vertellen uit welke mijnen het uranium afkomstig is. Dit rapport beschrijft het bedrijf en haar activiteiten en toont aan hoe absurd het is dat het bedrijf niet volledig transparant wil zijn over haar activiteiten. 

Nuclear Security - in cauda venenum (14 maart 2014)

Het rapport beschrijft de gevaren van het mogelijke gebruik van nucleaire explosieven door terroristen, mogelijke aanvallen op nucleaire installaties met conventionele wapens en grootschalige nucleaire ongelukken. 

Is het Borssele-convenant goed uitgevoerd? (16 oktober 2013)

In 2006 ondertekende staatssecretaris Van Geel (CDA) namens de regering een convenant met de eigenaren van de kerncentrale Borssele (Delta en Essent): De centrale kreeg toestemming om nog tot 2034 open te blijven, in ruil moesten de twee bedrijven ieder minimaal 125 miljoen investeren in nieuwe projecten om meer duurzame energie te produceren en minder CO2 uit te stoten. WISE vroeg zich al een tijdje af wat er van die afspraken terecht is gekomen. We hebben het laten onderzoeken en de resultaten staan in het rapport. Wat ons betreft is de voorlopige conclusie; niemand weet precies of er nu wel of niet voldaan is aan de voorwaarden in het convenant.

A Paradise Lost: Tribes of Jharkhand Fight against Uranium Mines – A Report on the Impacts of New Uranium Mines in Jharkhand (september 2013)

In het noordoosten van India wordt al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw uranium gewonenn. De milieu- en gezondheidsschade is aanzienlijk. De bevolking heeft eigenlijk geen inspraak en geen mogelijkheden om zich goed geinformeerd een mening te vormen - laat staan om een ongewenste ontwikkeling tegen te houden. WISE steunt organisaties in het gebied die de bevolking bijstaan in hun strijd voor rechtvaardigheid. In september 2013 hebben we geld gegeven om een brochure in het Hindi te laten uitgeven en verspreiden.

Kernafval in beweging - de discussie over ondergrondse opslag van radioactief afval 1976 - 2010 (februari 2010)

In maart 1969 werd in Dodewaard de eerste Nederlandse kerncentrale geopend, in oktober 1973 gevolgd door de tweede en voorlopig laatste, die in Borssele. Wat er met het radioactieve afval uit de centrales zou moeten gebeuren, was een zaak voor later. Dit rapport beschrijft feitelijk het, soms hilarische, Nederlandse debat over de grote vraag; Wat moet er met het kernafval gebeuren...?

Nuclear Banks? No thanks! (mei 2010)

Kernenergie is niet alleen een controversiele en gevaarlijke vorm van energie, het is ook een van de meest dure. Om de miljarden die nodig zijn voor de bouw van een kerncentrale bij elkaar te brengen zijn energiebedrijven sterk afhankelijk van banken en andere financiele instellingen. Dit rapport beschrijft de risico's en inventariseert welke banken allemaal betrokken zijn bij de financiering van nucleaire installaties.

Eindeloos of eindig. Wanneer valt kernenergie van de energieklif? (april 2007)

Dit rapport onderzoekt de (mogelijke) bijdrage van kernenergie aan de wereldenergievoorziening, nu en in de toekomst en koppelt dat aan gegevens over de hoogte van de emissie van broeikasgassen door kernenergie. Middels een diepgaand ketenonderzoek (een  life cycle assessment, LCA) met daaraan gekoppeld een energie-analyse, van het complete systeem
van industriële processen die nodig zijn om bruikbare energie uit uraniumerts op te wekken. Deze analyse wordt gecombineerd met een beoordeling van de fysische en chemische
eigenschappen van de bekende uraniumreserves. Het nucleaire systeem is gebaseerd op de licht-water reactor (LWR) met een open splijtstofketen, dus zonder recycling van uranium
en/of plutonium.

Verlengde opening Borssele: risico's en kosten (26 april 2005)

In opdracht van Greenpeace hebben WISE en Profundo onderzocht wat de te verwachten kosten zullen zijn van een keuze voor het langer openhouden van Borssele. Het gaat dan om extra investeringen om de centrale veilig te houden of te maken, de meerkosten van uiteindelijke afbraak (omdat de reactor langer blootgesteld is aan straling), extra afval et cetera. Dit wordt afgezet tegen de verwachte extra inkomsten. Relatief veel aandacht wordt besteed aan de vraag of er voldoende geld gespaard zal zijn om de kosten van ontmanteling en afval-opslag te betalen.