You are here

Zeeuws referendum over Borssele?

Submitted by WISE on Fri, 26/08/2016 - 15:47

Verrassend initiatief! Een groep 'bezorgde Zeeuwen' heeft het initiatief genomen om een referendum af te dwingen over de vraag of er publiek geld moet gaan naar het overeind houden van de verlieslatende kerncentrale Borssele. 

Als er 6000 handekeningen worden opgehaald moet het bestuur van de Provincie het verzoek officieel in beraad nemen en is er eigenlijk geen reden te bedenken waarom het referendum niet door zou kunnen gaan. De lancering van het intitatief leidde tot heel wat tumult in Zeeland, niet in de laatste plaats omdat de groep Zeeuwen er voor kiest om zelf anoniem te blijven. (Ze beloven zichzelf bekend te maken als de 6000 handtekeningen binnen zijn). Van de site waarop het initiatief werd gelanceerd: "De aandeelhouders (d.w.z. alle 13 Zeeuwse Gemeenten en de Provincie Zeeland) willen borg gaan staan voor een lening van 200 miljoen euro om daarmee de verliezen van de kerncentrale de komende 5 jaar te betalen. En dit alles in de hoop dat na die 5 jaar de stroomprijzen misschien weer omhoog zullen gaan. Maar wat als die verwachting niet uitkomt? In de Statenvergadering van 8 juli jl. waren daar veel vragen over. Het antwoord bleef echter beperkt tot het feit dat in het ergste geval die 200 miljoen euro volledig kwijt kan zijn. Dat komt neer op een verlies van 500 euro belastinggeld van iedere Zeeuwse inwoner!". 

WISE werd door diverse media en andere belangstellenden benaderd met de vraag of wij achter het initiatief zitten. Dat is niet het geval. We steunen het wel; het is terecht dat de Zeeuwse  bevolking gevraagd wordt om zich direct over zo'n belangrijke kwestie uit te spreken. Wat je ook vindt van kernenergie, het met publiek geld draaiende houden van een verlieslatende bedrijfstak is een belangrijke keuze. Overigens blijkt ook uit de site over het referendum de grote verwarring over de precieze bedragen die de kerncentrale nodig heeft om te overleven. De aandeelhouders is gevraagd garant te gaan staan voor een lening van 200 miljoen euro (die de bank dus wel wil geven als de provincie en de gemeenten maar garant staan voor het geval de lening niet terugkomt uit de kerncentrale zelf) maar dat is dus niet genoeg; het energiebedrijf Delta (voor 70% eigenaar van de kerncentrale) heeft een beroep gedaan op de Rijksoverheid om met nog meer geld (een lening, een garantie, subsidie ?) over de brug te komen. Daarnaast is er de kwestie van de extra investeringen die nodig zijn om Borssele te laten blijven voldoen aan veiligheidseisen, opnieuw aangescherpt na de ramp in Fukushima. In Zeeland worden bedragen genoemd van tussen de 100 en 200 miiljoen euro die hiervoor nodig zijn maar niemand lijkt het precies te weten. De EPZ (exploitant van de kerncentrale) Delta en Essent (eigenaren), de provincie en gemeenten (aandeelhouders) weten het niet of zeggen het niet te weten. Het is krankzinnig om een beroep te doen op publiek geld als er niet eens een duidelijk overzicht op tafel ligt van alle (te verwachten) kosten.

Daarom: steun het initiatief voor een volksraadpleging en (als je Zeeuw bent); vul de handtekeningenlijst in